Julius Fritid & Nöje

Julius Fritid & Nöjen AB bildades 1972 av Julius Malmström, som fortfarande står som ensam ägare. Företaget äger Julius Production AB, Julius Biljettservice AB och Nöjesteatern i Malmö AB.

Förutom övergripande hantering av verksamheten inom koncernen inkluderar företagets affärsidé även konsultuppdrag åt event-bolag samt uthyrning av flyttbara mobila scener och teknisk utrustning för teatrar.

Styrelsen
Julius Malmström, VD
Sune Larsson, AD
Jan-Åke Persson
Emelie Löfmark

Revisor
Ernst & Young, Martin Henriksson

Ledningsgrupp
Julius Malmström, VD