Information om Coronaviruset (covid-19)

Uppdaterad 2020-03-12 kl 10:20

Vår högsta prioritet för besökare, medarbetare och samarbetspartners är trygghet och säkerhet. Därför följer vi löpande myndigheternas uppdateringar angående Coronaviruset.

På grund av regeringens beslut att ställa in sammankomster med över 500 deltagare så kommer förändringar att ske för Grease På Turné.

Följande föreställningar är i nuläget inställda:
13 mars Eskilstuna
14 mars Norrköping
15 mars Jönköping

Berörda biljettköpare kommer att få mail från biljettdistributören.

Eftersom beslutet gäller tillsvidare och slutdatum för detta inte finns för närvarande, kommer vi att ta beslut angående kommande arrangemang löpande.

Vi kommer fortsätta följa händelseutvecklingen.

Om myndigheternas rekommendationer ändras är vi beredda att ta nya beslut.

Planerar du att besöka något av våra arrangemang och känner sjukdomssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber skall du stanna hemma samt kontakta sjukvården 1177.

Det är tyvärr ingen återlösen på biljetter.

Håll dig uppdaterad om våra arrangemang på vår webb.