#TheShowMustGoOn

#TheShowMustGoOn

För ett år sedan tystnade landets privatfinansierade scener. Nu ett år senare har regeringen äntligen föreslagit nya publiktak men det krävs också ekonomisk kompensation för att vi arrangörer ska våga planera för framtiden. Och det är bråttom, det handlar om en hel branschs överlevnad. Vi vill bidra till samhällets ekonomiska uppbyggnad. Vi vill ge publiken glädje och underhållning.
 
#TheShowMustGoOn

Vill du veta mer? Läs vår rapport:

Rapport_Låtossjublaigen