Bra att veta

Biljetter
Alla som ska på ett evenemang måste uppvisa en giltig biljett. OBS! Köp alltid dina biljetter från auktoriserade biljettåterförsäljare. Andrahandssajter säljer oftast våra biljetter till högre priser och utan garanti för att de är äkta. Vi byter eller ersätter inte biljetter som är köpta i andra hand. Dessutom har vi ingen möjlighet att kontakta dig ifall evenemanget blir inställt eller tid ändras, då dina biljetter inte står i ditt eget namn.

Under varje evenemang på vår sida länkar vi till dem vi låter sälja våra biljetter. Är du osäker, kontakta oss på info@juliusab.se innan du köper dina biljetter.

Synpunkter eller klagomål under evenemanget
Kontakta alltid personalen på plats under evenemanget med dina synpunkter. Före, under pausen eller efteråt.
Då har vi möjlighet att försöka hjälpa dig med en gång.

För ytterligare frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss via mail: info@juliusab.se

Vi påminner om att fotografering och ljudupptagning är inte tillåtet på vår evenemang.